Music
Noise

Ceci n’est pas de l’histoire | dag 5

Dries Verhoeven | Ceci n'est pas...
10 uitzonderingen op de regel
16 t/m 25 mei op de Stadhuisbrug, Utrecht

Dag 5
Ceci n’est pas de l’histoire*
Het Nederlands slavernijverleden kwam na bijna 350 jaar ten einde in 1863. Rond diezelfde tijd dook de knecht ‘Pieter’ voor de eerste keer op in een kinderboek. Eén van de verhalen over zijn herkomst is dat hij op de slavenmarkt van Myra (Turkije) werd gekocht door de heilige Nicolaas. Nederlanders koesteren warme gevoelens van nostalgie voor Zwarte Piet.
Veel van hen zien de discussie over aanpassing van de huidskleur als een vorm van doorgeschoten politieke correctheid. Om protesten uit de gekleurde gemeenschap tegemoet te komen werden verwijzingen naar het slavernijverleden de afgelopen jaren wel gereduceerd: De knecht verloor zijn Surinaamse accent en gouden oorbellen. Zwarte krullen kwamen in de plaats van kroeshaar. Ook de roe verdween. Wat bleef was zijn talent in acrobatiek en zijn zwarte huid.

* Dit is niet de geschiedenis
. . .
Day 5
Ceci n’est pas de l’histoire*
Dutch slavery was abolished in 1863, after approx. 350 years. Around the same time, helper 'Peter' was introduced for the first time in a children's book. One of the stories about his origins states that he was bought at the slave-market in Myra (Turkey) by Saint Nicholas. The Dutch feel very nostalgic about Zwarte Piet (meaning Black Pete).
Many of them feel the discussion about changing his skin colour is some kind of exaggerated political correctness. In order to respond to protests from the coloured community, some attempts were made to reduce references to slavery: The manservant lost his Surinam accent and golden earrings. Afro-hair was replaced by black curls. His roe (a chimney sweep's broom made of willow branches), disappeared. What remained was his talent for acrobatics and his black skin.

*This is not history

COMMENTS
Post Comment
Thank you! Your comment is awaiting moderation.

Related